Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Start / Aktualności / Grupy duszpasterskie / Historia parafii / Kancelaria parafialna / Zwiedzanie kościoła / PUZZLE / KONTAKT

Dziś – miejsce trzydziestej niedzieli w ciągu roku zajmuje uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego, czyli dnia, w którym ten budynek został wyłączony z użytku świeckiego a przeznaczony na sprawowanie w nim kultu Bożego. Obchodzimy ją właśnie dzisiaj, ponieważ nie znamy dokładnej daty tego wydarzenia. Nasze zobowiązania wobec tej świątyni możemy zamknąć w dwóch słowach, a są nimi: dziękczynienie i odpowiedzialność. Jesteśmy wdzięczni za nasz kościół parafialny Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do jego budowy i wyposażenia. Równocześnie czujemy się odpowiedzialni za korzystanie z niego i utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.

 

We wtorek o godz. 9.00 będzie Msza św. dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, ich rodziców i nauczycieli celem uczczenia św. Jadwigi patronki szkoły.

 

W środę – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili Ewangelię w różnych krajach świata i przypłacili to śmiercią męczeńską. Św. Juda Tadeusz pozostawił po sobie list zaliczany do ksiąg Nowego Testamentu. Wierni szukają u niego pomocy w sprawach bardzo trudnych. Swoimi modlitwami obejmiemy solenizantów i solenizantki tego dnia.

 

W sobotę – zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele, ale liczymy na to, że w rodzinach naszej parafii będzie praktykowany zwyczaj codziennego odmawiania przynajmniej jednego dziesiątka różańca. Ponawiamy naszą zachętę do zakładania nowych róż Żywego Różańca przez dorosłych i młodzież.

Zelatorów i zelatorki prosimy o dopilnowanie zwyczaju odmawiania cząstki różańca w kościele przed Mszą Świętą o godz.10.30

 

Spotkanie Akcji Katolickiej w środę po różańcu na plebanii.

 

W sobotę o godz. 17.00 wieczór z św. o. Pio. Zaprośmy naszych krewnych z sąsiednich parafii.

 

Przed nami pierwsze dni listopada i związane z nimi uroczystość Wszystkich Świętych, oraz wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów naszych bliskich, a także innych, które widzimy, że są zaniedbane lub opuszczone. Włączajmy w to również nasze dzieci, aby i one mogły od najmłodszych lat uczyć się szacunku dla miejsc spoczynku tych, którzy już od nas odeszli.

Dbanie o miejsce spoczynku naszych zmarłych jest jednym z uczynków miłosierdzia, gdyż – jak wierzymy – w zmartwychwstaniu będzie uczestniczyć nie tylko nasza dusza, lecz również ciało. Słowa te wypowiadamy za każdym razem, gdy odmawiamy wyznanie wiary. Mówimy wtedy: „wierzę… w ciała zmartwychwstanie”. Niech, więc troska o groby naszych bliskich będzie wyrazem właśnie tej wiary.

 

Aby zyskać odpusty zupełne za dusze zmarłych z okazji Wszystkich Świętych i Tygodnia Modlitw za Zmarłych, trzeba przystąpić do spowiedzi św. Spowiedź w naszym kościele będzie w sobotę 31 X od godz.13.30 do 17.00 z przerwą od godz.15.00 do 16.00 Będą obcy księża. Prosimy wykorzystać tę okazję do spowiedzi św., ponieważ w uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym nie będziemy spowiadać. Będzie to zarazem spowiedź przed I piątkiem miesiąca. Prosimy nie siadać w pobliżu konfesjonałów.

 

W niedzielę 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Po południu o godz. 14.00 Nieszpory świąteczne z kazaniem a następnie procesja na cmentarz. Po procesji Msza św. i wypominki za zmarłych. O godz. 20.00 młodzież odmawia różaniec za zmarłych na cmentarzu. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.

 

We Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny przy bramach cmentarza będą zbierane ofiary do puszek na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Prosimy o ofiarność na ten cel.

 

Od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny wierni, którzy odwiedzą kościół i celem przyjścia z pomocą duszom zmarłych odmówią „Ojcze nasz” i „Wierzę” mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, a mianowicie: spowiedź sakramentalna, Komunia św. i dowolna modlitwa w intencji Ojca św. Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania nawet do grzechu lekkiego.

 

Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych oraz w intencji wyznaczonej przez Ojca św., mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy raz w ciągu dnia. W inne dni roku można zyskać odpust cząstkowy. Codziennie przez oktawę dni modlitw za zmarłych o godz. 17.00 Msza św. a następnie różaniec za zmarłych. Przed Mszą św. będą wypominki. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”, która zwykle ogranicza się do „opłacenia” pacierzy bez osobistego zaangażowania. Starajmy się być przy nich częściej i nie żałujmy im gorliwej modlitwy różańcowej, która nabiera w tych dniach szczególnej mocy. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

 

W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

 

W zakrystii można składać wypominki z wyraźnie wpisanymi nazwiskami do puszki z napisem „Wypominki”. W intencji zmarłych polecanych naszym modlitwom ofiarujemy wspólny wieczorny różaniec w pierwszym tygodniu listopada. Wypominki roczne są czytane w każdą niedzielę przed poranną Mszą św. Nowe wypominki roczne zostaną przez miesiąc listopad wywieszone w gablocie parafialnej. W ciągu listopada można zgłaszać zmiany czy zastrzeżenia, co do niedzieli, w które będą wypominani zmarli.

 

Zapisy dzieci do chrztu będą w przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w kancelarii parafialialnej. Obecni będą rodzice dziecka oraz chrzestni. Będzie wtedy konferencja o obowiązkach rodziców i chrzestnych oraz przygotowanie liturgii chrzcielnej. Rodzice do zapisu przynoszą metrykę urodzenia dziecka i zaświadczenia dla chrzestnych z innych parafii, że mogą być chrzestnymi. Świece i białe szaty do chrztu można nabyć w kiosku Caritasu.

 

Zachęcamy do nabywania zniczy na groby w Caritasie. Miejmy otwarte serce dla potrzebujących. Kto nabywa znicze w kiosku parafialnym pomaga ubogim.

 

Śmieci z cmentarza prosimy wrzucać tylko do kontenerów. Groby zmarłych postarajmy się uporządkować na początku tego tygodnia, ponieważ firma wywożąca śmieci nie nadąża z ich wywozem tuż przed Wszystkimi Świętymi.

 

Godzinki o NMP Niepokalanie Poczętej poprowadzi w przyszłą niedzielę róża Michaliny Fornagiel. Dziękujemy za udział w Godzinkach róży Marii Duź.

 

Różaniec poprowadzi w przyszłą niedzielę róża Małgorzaty Jakubowskiej. Dziękujemy za udział w różańcu róży Ryszarda Janiszewskiego.

 

W „GN” dzisiaj m.in.:

q  co wydarzyło się na synodzie w Rzymie?

q  o miłości małżeńskiej w rozmowie z o. Ksawerym Knotzem

q  o św. Gerardzie, to dzięki jego wstawiennictwu wiele niepłodnych matek urodziło dzieci

q  dlaczego kapłanów można porównać do samolotów?

Natomiast w „Niedzieli”:

q  tematem numeru jest niedzielna kanonizacja rodziców św. Teresy

q  synod o rodzinie

q  imigranci i uchodźcy

Dla dzieci jest nowy numer „MGN” a w nim:

q  bardzo widoczny dodatek, odblask z szyfrem

q  kim byli biblijni Hebrajczycy?

 

Wójt Gminy Lisia Góra informuje mieszkańców, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy obwodnicy Lisiej Góry w ciągu drogi wojewódzkiej Lisia Góra – Mielec. Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać do 12 listopada 2015 roku w Urzędzie Gminy Lisia Góra pokój nr 3 w godz. pracy urzędu. Z planowanym przebiegiem obwodnicy można się również zapoznać na stronie internetowej UG.