Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Start / Aktualności / Grupy duszpasterskie / Historia parafii / Kancelaria parafialna / Zwiedzanie kościoła / PUZZLE / KONTAKT

EWANGELIA: J 20, 1-9
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

   Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

   Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

   Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nierazem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

Komunikat Biskupa Tarnowskiego z okazji 72. Tygodnia Miłosierdzia

 

            Drodzy Diecezjanie!

            W najbliższą niedzielę, która jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna się w Kościele w Polsce 72. Tydzień Miłosierdzia. Jego przeżywaniu będzie towarzyszyć hasło nawiązujące do trwającego Roku Miłosierdzia: Miłosierni jak Ojciec.

            „Ten Nadzwyczajny Rok Święty jest darem łaski” - mówił papież Franciszek inaugurując Rok Miłosierdzia, zaznaczając także, iż „będzie to rok, w którym mamy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu, stawianym przez Boga na pierwszym miejscu”. Miłosierdzie winno wypełniać życie i postawę każdego ucznia Chrystusa, który ma naśladować swego Mistrza w uczynkach miłosierdzia względem duszy i ciała.       

Pragnę gorąco podziękować wszystkim wolontariuszom, pracownikom Caritas i innych organizacji charytatywnych oraz licznym darczyńcom i dobrodziejom za konkretne czyny miłosierdzia realizowane wobec naszych diecezjan, jak również względem potrzebujących pomocy braci i sióstr żyjących w różnych zakątkach świata, gdzie dociera wasza pomoc. 

Polecając Was Zmartwychwstałemu Panu, modlę się by duch miłości miłosiernej przenikał nieustannie wasze codzienne życie. Zachęcam też do tego, aby skorzystać z możliwości polskiego prawa i przekazać 1% podatku na rzecz dzieł realizowanych przez Caritas naszej diecezji. Będzie to konkretny gest wspierający naszą diecezjalną dobroczynność, zwłaszcza w Roku Miłosierdzia.

            Na owocne przeżywanie 72. Tygodnia Miłosierdzia oraz na pielęgnowanie w sercach ziarna Bożego miłosierdzia, udzielam wszystkim Diecezjanom pasterskiego błogosławieństwa.

 † Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”.

 

Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.

 

Jutro drugi dzień świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Tradycyjnie tego dnia w naszych kościołach modlimy się i składamy ofiary na KUL i Uniwersytet Papieski Jana Pała II. Materialne wsparcie tych katolickich uczelni jest naszym moralnym obowiązkiem. Czynimy to jednak nie tylko w poczuciu obowiązku, ale z miłości do Boga i naszej Ojczyzny, która przecież tak wiele w swojej historii tym uczelniom zawdzięcza. Jutro w czasie sumy uroczysty chrzest dzieci. Jutro nie będzie Mszy św. popołudniowej. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim w wydarzeniach Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udział we Mszy Świętej. Zachęcamy także, o ile to możliwe, do uczestnictwa w Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych kościołów i obejrzeć wystrój Grobów Pańskich.

 

W środę po Mszy wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii.

 

Podczas paschalnej oktawy będziemy przezywać pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W te dni zapraszamy do kościoła na wspólną modlitwę: w piątek do Najświętszego Serca Jezusowego w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata, w sobotę – aby uczcić NMP.

 

W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie z Jezusem Eucharystycznym w ramach przygotowań duchowych do ŚDM w Krakowie.

 

Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

Od 1 kwietnia, czyli od piątku Msze św. wieczorne w dni powszednie będą o godz. 18.00

 

Za tydzień – druga niedziela wielkanocna, zwana także niedzielą białą lub niedzielą Miłosierdzia Bożego. W tym dniu obchodzić będziemy święto patronalne Caritas i rozpoczniemy 72. Tydzień Miłosierdzia. W Tygodniu Miłosierdzia odprawimy Msze św. w domach u chorych.

 

Naszym przygotowaniem do tego święta niech będzie codzienne odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia, wspólnie koronkę będziemy odmawiać po Mszy Świętej w dni powszednie.

 

3 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego zapraszają do wspólnej modlitwy w kościele Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00

 

Aby odszukać niedzielne Msze św. w języku polskim we wszystkich krajach świata należy w Google wpisać Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego. Znajdziemy tam adresy, telefony posługujących tam polskich księży i ich strony internetowe.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości paschalnych, a szczególnie różom, Ochotniczej Straży Pożarnej z Lisiej Góry; tym, którzy urządzali ołtarze Ciemnicy i Grobu Pańskiego, szczególnie s. Scholastyce, Marcie Janiszewskiej, Władysławowi Wałaszkowi, oraz wielu innym, którzy w różny sposób pomogli; tym, którzy śpiewali Pasję; tym, którzy ubierali krzyż misyjny i krzyże przydrożne oraz Akcji Katolickiej, młodzieży i dzieciom za prowadzenie adoracji przy Grobie Pańskim.

 

Dziękujemy za dary złożone na rzecz potrzebujących, a Caritasowi za ich rozdzielenie.

 

Trwają zapisy na ŚDM. Można zapisywać się w zakrystii i u Ks. Grzegorza. Wśród danych potrzebny jest pesel. Płatności będą w późniejszym terminie. Mogą zapisywać się również osoby starsze oraz osoby małoletnie, które będą pod opieką osoby pełnoletniej. Do połowy kwietnia musimy skompletować listę uczestników z parafii.

 

W „GN” dzisiaj m.in.:

q  dowody na zmartwychwstanie Jezusa

q  o nawróceniu Romana Brandstaettera, autora powieści „Jezus z Nazaretu”

q  historia znanych artystów, którzy brali udział w nagraniu płyty z nowym wykonaniem Koronki do Bożego Miłosierdzia, o tym jak wielką rolę odgrywa w ich życiu Boże miłosierdzie (za tydzień płyta będzie dołączona do „GN”

q  o muzeum Polaków ratujących Żydów w Markowej

q  o hardej pani porucznik, najsłynniejszym więźniu politycznym w Rosji

Natomiast w „Niedzieli”:

q  o cudownym uzdrowieniu mieszkanki Kasinki Małej

q   o dzieciach uratowanych w Oknach Życia

q  tematem numeru jest zmartwychwstanie

W „MGN” karta z Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz jak Pan Jezus uczył siostrę Faustynę odmawiać koronkę

 

Godzinki poprowadzi w przyszłą niedzielę róża Józefy Rusznicy. Dziękujemy za udział w Godzinkach róży Janiny Radoń.

 

Różaniec poprowadzi w przyszłą niedzielę róża Stanisława Świątka. Dziękujemy za udział w różańcu róży Janiny Starzyk.

 

Wójt Gminy Lisia Góra informuje, iż od 1 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wnioski należy składać w budynku Urzędu Gminy Lisia Góra w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8.00 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 piątek od 7.30 do 14.30 oraz 9 kwietnia 2016 r. (tj. sobota) od godz. 7.30 do 14.30 Druki wniosków są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 12, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wyrównane od 1 kwietnia 2016 r.