Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Start / Aktualności / Grupy duszpasterskie / Historia parafii / Kancelaria parafialna / Zwiedzanie kościoła / PUZZLE / KONTAKT

Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”.

 

Ponawiamy naszą zachętę do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych i zgłaszania się do róż Żywego Różańca. Przypominamy, że nabożeństwa różańcowe w dni powszednie odprawiamy o godz. 17.00 a w niedziele – o godz. 15.30

 

W tym tygodniu w różaniec poprowadzą:

q  w poniedziałek – klasy IV Szkoły Podstawowej

q  we wtorek – klasy III Szkoły Podstawowej

q  w środę – klasy I i II Szkoły Podstawowej

q  w czwartek – Klasy III Gimnazjum

q  w piątek – klasy II i I Gimnazjum

q  w sobotę – klasy V i VI Szkoły Podstawowej

 

Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka. W sposób szczególny uczynimy to w czasie dzisiejszego nabożeństwa różańcowego, którego rozważania będą osnute wokół myśli Świętego Jana Pawła II.

 

We wtorek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, na wieczorny różaniec zapraszamy mieszkających na terenie naszej parafii lekarzy i pielęgniarki z okazji przypadającego w tym dniu ich patronalnego święta.

 

W środę po różańcu spotkanie kręgu biblijnego w domu parafialnym.

 

W piątek na wieczorne nabożeństwo o godz. 17.00 zapraszamy klasy I i II Gimnazjum z rodzicami na spotkanie w ramach przygotowania do Bierzmowania. Godzinę wcześniej o godz. 16.00 gimnazjaliści mają katechezę w domu parafialnym bez rodziców. Na to spotkanie kandydaci przynoszą indeksy, zeszyty i długopisy.

 

W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi. Sobotnie rozważania różańcowe, tak jak i te dzisiejsze, będą oparte o myśli naszego wielkiego Rodaka, oraz wokół refleksji Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda, którego 68. rocznica śmierci przypada w tym dniu. We wspólną modlitwę włączymy również prośbę o jego rychłą beatyfikację.

 

W najbliższą sobotę prosimy o zebranie zboża, ziemniaków i innych płodów ziemi wzorem lat ubiegłych oraz o przywiezienie ich na parking o godz. 9.00 Z Seminarium zostaną wtedy podstawione przyczepy i prosimy na nie załadować przywiezione dary. Zbiórką płodów ziemi zajmie się tak jak co roku Rada Gospodarcza. Niech każdy wyniesie w sobotę dary do drogi. Lektorzy i ministranci pomogą radnym zebrać dary, przejdą po domach w sobotę i przypomną nam o zbiórce.

 

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność.

 

Wszystkich obchodzących urodziny i imieniny zapewniamy o życzliwości i modlitwie. W modlitwach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych parafianach.

 

W tym tygodniu patronują nam:

  • 17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim;
  • 18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii
    i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła;
  • 19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;
  • 20 X – św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością
    i prawdomównością;
  • 21 X – bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej;
  • 22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego zawołanie Totus Tuus.

 

Śmieci z cmentarza prosimy wrzucać tylko do kontenerów. Groby zmarłych postarajmy się uporządkować na początku tego tygodnia, ponieważ firma wywożąca śmieci nie nadąża z ich wywozem tuż przed Wszystkimi Świętymi.

 

Aby zyskać odpusty zupełne za dusze zmarłych z okazji Wszystkich Świętych i Tygodnia Modlitw za Zmarłych, trzeba przystąpić do spowiedzi św. Spowiedź w naszym kościele będzie w poniedziałek 31 X od godz.13.30 do 17.00 z przerwą od godz.15.00 do 15.45 Będą obcy księża. Prosimy wykorzystać tę okazję do spowiedzi św., ponieważ w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny nie będziemy spowiadać. Będzie to zarazem spowiedź przed I piątkiem miesiąca. Prosimy nie siadać w pobliżu konfesjonałów.

 

Zbliża się wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i listopad, miesiąc poświęcony ich pamięci. W związku z tym przypominamy, że w najbliższych dniach w zakrystii można składać wypominki listopadowe i roczne z wyraźnie wpisanymi nazwiskami tylko do puszki z napisem „Wypominki”. Na wypominki roczne wpisujemy tylko najbliższych zmarłych (kilka osób). W intencji zmarłych polecanych naszym modlitwom ofiarujemy wspólny wieczorny różaniec w pierwszym tygodniu listopada. Wypominki roczne są czytane w każdą niedzielę przed poranną Mszą św. Nowe wypominki roczne zostaną przez miesiąc listopad wywieszone w gablocie parafialnej.

 

Godzinki poprowadzi w przyszłą niedzielę róża Haliny Łuszcz. Dziękujemy za udział w Godzinkach róży Mariana Małeckiego.

 

Różaniec poprowadzi w przyszłą niedzielę róża Heleny Michoń. Dziękujemy za udział w różańcu róży Haliny Łuszcz.

 

W „GN” dzisiaj m.in.:

q  o zawiłych problemach projektu ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia

q  opowieści świadków męczeńskiej śmierci Ks. Jacques’a Hamela zamordowanego we Francji przez islamistów

q  o uzdrowieniach w Polsce za wstawiennictwem meksykańskiego bł. Jose Sancheza del Rio, znanego z filmu „Cristiada”

q  świadectwo Josephiny Dalmo, włoszki, która dzięki Bożemu Miłosierdziu porzuciła grzeszne życie

Natomiast w „Niedzieli”:

q  o cudach za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

q  tematem numeru są pierwsze piątki miesiąca

q  o prześladowaniach Kościoła węgierskiego po ostatniej wojnie

W nowym „Małym Gościu Niedzielnym” dla dzieci:

q  obrazek MB Częstochowskiej do pokolorowania

q  zachęta do świętowania trzechsetnej rocznicy koronacji obrazu Jasnogórskiego

W kiosku parafialnym są do nabycia „Kalendarze Rolników” na 2016 rok cieszące się dużą popularnością.

 

W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie 19 października rozpocznie się katechizacja przedmałżeńska. Spotkania będą odbywały się w niedzielę i środy o 19.00 w sali na parterze domu katechetycznego.

 

Właśnie ruszyła rekrutacja do nowych programów aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Małopolski! Płatne staże, stypendia, specjalistyczne szkolenia i warsztaty to tylko niektóre z form wsparcia, które Stowarzyszenie WIOSNA oferuje uczestnikom swoich projektów.

AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI 30+ i WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI to dwa projekty rynku pracy, których organizatorem i pomysłodawcą jest Stowarzyszenie WIOSNA, znane ze SZLACHETNEJ PACZKI, AKADEMII PRZYSZŁOŚCI czy TELEKARIERY. Projekty powstały z myślą o osobach z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym zależy na rozwoju swojej kariery i zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Dla osób niepełnosprawnych udział w takich programach to nie tylko realna szansa na znalezienie pracy, ale i walka z własnymi słabościami. Aby zgłosić się do projektu zapraszamy na stronę internetową www.rynekpracy.wiosna.org.pl

 

W dniu 7 listopada 2016 roku w GCUM w Lisiej Górze będą bezpłatne badania wzroku. Szczegóły podane są w gablocie ogłoszeń.