Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Start / Aktualności / Grupy duszpasterskie / Historia parafii / Kancelaria parafialna / Zwiedzanie kościoła / PUZZLE / KONTAKT

Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

 

W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.

 

Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

 

Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył,
i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

 

W czwartek na wieczorne nabożeństwo zapraszamy klasę III Szkoły Podstawowej przygotowującą się do I Komunii św. z rodzicami. Dzieci otrzymają książeczki.

 

W przyszła niedzielę składka przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Prosimy o ofiarność na ten cel.

 

Godzinki w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Stanisława Tokarza. Dziękujemy za udział w Godzinkach róży Janiny Starzyk.

 

Różaniec w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Ireny Walus. Dziękujemy za udział w różańcu róży Marii Tokarz.

 

W „GN” dzisiaj m.in.:

q  o nowym filmie o bł. Karolinie „Zerwany kłos”, który będzie wyświetlany w kinie Marzenie w Tarnowie od piątku

q  o tym, że niepłacenie alimentów jest grzechem. W Polsce jest 300 tysięcy rodziców , którzy nie płacą alimentów

q  o hybrydzie ludzko-świńskiej

q  jak zmyślone wiadomości zaczynają odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu opinii publicznej

q  ograniczenie handlu w niedzielę to nie luksus lecz europejski standard

q  gdy w hospicjum umierają ludzie jest tam obecny Pan Bóg

Natomiast w „Niedzieli”:

q  recenzja filmu „Milczenie”, Martina Scorsese, który wkrótce wejdzie do kin. Jest to arcydzieło trafiające się raz na sto lat. Na przykładzie męczeństwa chrześcijan w Japonii w XVII wieku reżyser pokazuje sens męczeństwa współczesnego i milczenie Boga

q  dlaczego we Francji odrodził się wojujący laicyzm skierowany przeciw Kościołowi katolickiemu?

q  prefekt Kongregacji Nauki Wiary wyjaśnia dlaczego osoby żyjące w nowych związkach nie mogą przystępować do Komunii św.

Zelatorzy i zelatorki róż różańcowych niech po tej Mszy św. odbiorą w zakrystii „Misje Dzisiaj”.

 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie na temat: „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym i bieżące informacje dotyczące KRUS. Szkolenie odbędzie się jutro (w poniedziałek) w Urzędzie Gminy Lisia Góra o godz. 10.00

 

Zachęcamy do zapisania się na kurs Alpha w Tarnowie. Szczegóły na afiszu i ulotkach obok ogłoszeń.

 

W sobotę 4 marca będzie pielgrzymka Grup Modlitewnych Św. Ojca Pio do Nowego Sącza na Wielkopostny Dzień Skupienia. Prosimy zapisywać się w kiosku parafialnym