Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Start / Aktualności / Grupy duszpasterskie / Historia parafii / Kancelaria parafialna / Zwiedzanie kościoła / PUZZLE / KONTAKT

 

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

 

Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój cel przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Będziemy je sprawować tak jak w niedziele, z tym, że wieczornej Mszy św. nie będzie. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych kościołów i obejrzeć wystrój grobów Pańskich.

 

W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

 

W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy, czyli niedzielę Miłosierdzia Bożego, rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia.

 

W przyszłą niedzielę, czyli Niedzielę Miłosierdzia członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego zapraszają do wspólnej modlitwy w kościele Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości paschalnych, a szczególnie różom, Ochotniczej Straży Pożarnej z Lisiej Góry; tym, którzy urządzali ołtarze Ciemnicy i Grobu Pańskiego, szczególnie s. Scholastyce, Marcie Janiszewskiej, Władysławowi Wałaszkowi, Marcie Maziarz oraz wielu innym, którzy w różny sposób pomogli; tym, którzy śpiewali Pasję; tym, którzy ubierali krzyż misyjny i krzyże przydrożne oraz Akcji Katolickiej, młodzieży i dzieciom za prowadzenie adoracji przy Grobie Pańskim.

 

Dziękujemy za dary złożone na rzecz potrzebujących, a Caritasowi za ich rozdzielenie.

 

W przyszłą niedzielę w naszej parafii odpust ku czci św. Wojciecha. Suma odpustowa o godz. 11.00 Sumę odpustową odprawi i kazania wygłosi Ks. dr Jan Bartoszek, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej. Prosimy dzieci do sypania kwiatów. Wszystkie chorągwie i feretrony zabiorą na procesję ci, którzy nieśli je na Wielkanoc. Do udziału w procesji i niesienia baldachimu zapraszamy Ochotniczą Straż Pożarną ze swoim sztandarem.

 

Godzinki w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Jadwigi Bogacz. Dziękujemy za udział w Godzinkach róży Genowefy Armatys.

 

Różaniec w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Marii Duź. Dziękujemy za udział w różańcu róży Zygmunta Toporka.

 

W „GN” dzisiaj m.in.:

o nadziei dla nas, żyjących tu i teraz, płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa

dzisiaj, tj. 16 kwietnia papież Benedykt XVI kończy 90 lat. Jak zapamięta go historia?

co da się wyczytać z Całunu Turyńskiego

o tym, jak Ks. Thomas Byles, przygotowywał pasażerów na tonącym Titanicu na spotkanie z Bogiem

o tańczących dziewczynkach na wieść o śmierci ojca. Wiedziały, że ojciec jest w niebie i że spełniły się słowa Biblii: „Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament”

Natomiast w „Niedzieli”:

90-te urodziny Benedykta XVI w rozmowie z Ks. Hermannem Geisslerem

tematem numeru jest Zmartwychwstanie

o bł. Ks. Jerzym Popiełuszce z okazji jego imienin