Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Start / Aktualności / Grupy duszpasterskie / Historia parafii / Kancelaria parafialna / Zwiedzanie kościoła / PUZZLE / KONTAKT

W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana Boga na drodze sakramentów i modlitwy.

 

Zapis dzieci do chrztu będzie dziś o godz. 15.00 w domu parafialnym. Na to spotkanie przychodzą rodzice i chrzestni. Należy zabrać ze sobą metrykę urodzenia dziecka oraz zaświadczenia dla chrzestnych, jeśli są z innej parafii.

 

Dziś po wieczornej Mszy św. o godz. 17.00 Komisja d/s Cmentarza będzie wydawać zezwolenia na budowę i remonty nagrobków i grobowców tym, którzy zamierzają rozpocząć pracę w najbliższym miesiącu.

 

W liturgii rozpoczynającego się tygodnia przypadają dwa święta. Już w najbliższą środę, 9 sierpnia, oddamy cześć św. Teresie Benedykcie od Krzyża, dziewicy i męczennicy – Edycie Stein. Urodziła się we Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej. Studiowała filozofię we Fryburgu. Zapatrzona w św. Teresę z Ávili, mimo protestów rodziny, przyjęła chrzest. W 1933 roku wstąpiła do karmelitanek w Kolonii. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana, a następnie wywieziona do obozu w Oświęcimiu, gdzie zginęła 9 sierpnia 1942 roku. Kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1998 roku, a rok później ogłosił współpatronką Europy, podkreślając, że jej wyjątkowe życie i ofiara, jaką złożyła dla Chrystusa, są zadatkiem prawdziwie braterskiego społeczeństwa, niezależnie od różnic narodowych, kulturowych i religijnych.

 

W czwartek, 10 sierpnia, przypada święto św. Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia. Zwłaszcza dzisiaj warto wpatrywać się w jego życie, aby dostrzec, jak wiele dla Chrystusa i Kościoła warto wycierpieć, a z czego później rodzą się błogosławione owoce. Gdy dobrze przypatrzymy się dziejom Kościoła, wyraźnie widać, że ofiara, zwłaszcza krew męczeńska tych, którzy poszli za Chrystusem, ich przykład, rodzi następne pokolenia wyznawców gotowych oddać wszystko za Ewangelię. Przemienieni ich przykładem idźmy i głośmy w świecie Chrystusowe orędzie zbawienia. Siły do tego łatwo czerpać z codziennej i świątecznej Mszy Świętej.

 

W tym tygodniu patronują nam (oprócz wyżej wymienionych):

  • 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo życia (wspomnienie obowiązkowe);
  • 11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica; idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami.

 

W sobotę po wieczornej Mszy św. o godz. 1800 będzie procesja na cmentarz. W związku z tym prosimy w tym tygodniu uporządkować groby swoich zmarłych. Zachęcamy do sadzenia kwiatów na mogiłach ziemnych.

 

W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 będzie Nabożeństwo fatimskie i Msza św. Zapraszamy na nie wszystkie róże różańcowe i parafian chętnych do modlitwy oraz wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzież z Gimnazjum. Figurę Matki Bożej będą niosły róże Jolanty Kuli, Haliny Łuszcz i Kazimierza Gieronia. Prosimy o kwiaty od tych róż do figury Matki Bożej.

 

Przyszła niedziela będzie drugą niedzielą sierpnia. Jak co roku w tę drugą sierpniową niedzielę składka będzie przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

 

Godzinki w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Mariana Małeckiego. Dziękujemy za udział w Godzinkach róży Marii Partyki.

 

Różaniec w przyszłą niedzielę poprowadzi róża Marii Mrowiec. Dziękujemy za udział w różańcu róży Heleny Michoń.

 

Pragniemy z każdą różą różańcową spotkać się jeden raz na modlitwie w ogrodzie różańcowym. Zapraszamy w tym tygodniu róże na wieczorną Mszę św. a po niej do ogrodu różańcowego na wspólny różaniec w następującym porządku:

L.p

Dzień

Róże

1

środa

Marii Mrowiec, Marii Partyki, Teresy Pęcak, Anny Pyrek, Bolesława Płaczka i Stefana Stono

2

piątek

Janiny Radoń, Józefy Rusznicy, Zofii Słowik, Janiny Starzyk, Stanisława Szatko i Stanisława Świątka

 

W „GN” dzisiaj m.in.:

q  czy ostatnie protesty w Polsce były elementem rosyjskiej operacji specjalnej w internecie?

q  jakie zagrożenie zdrowotne niosą tatuaże?

q  o dzieciach niepełnosprawnych intelektualnie, które potrzebują również lekcji religii, rozmów o Bogu i uczestnictwa w sakramentach

q  o przegranej walce rodziców małego Charliego w obronie jego życia

Natomiast w „Niedzieli”:

q  jak św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) odnalazła Boga?

q  o Kościele katolickim w Albanii i o okrutnych prześladowaniach jakie przeszedł

q  o nowych koronach dla MB Częstochowskiej

 

Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską są w kiosku parafialnym. Koszt uczestnictwa w PPT nie zmienia się i wynosi 90,00 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60,00 zł. a każde następne dziecko (drugie dziecko z rodziny) do kl. VI włącznie tylko 20 zł resztę tj. 40 zł dopłaca Caritas. (Gdy idzie jedno dziecko z rodziny płaci 60 zł). Więcej informacji o pielgrzymce można uzyskać na stronach internetowych adres PPT: www.pielgrzymka.diecezja.tarnow.pl Można zapisywać się w kiosku parafialnym.

 

Spotkanie przedpielgrzymkowe grupy 2 św. Franciszek odbędzie się 6 sierpnia tj. dziś o godz. 19.00 w dolnym kościele bł. Karoliny w Tarnowie.

 

Dnia 25 sierpnia tj. w dniu wejścia PPT na Jasną Górę, organizowana jest pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Wyjazd o godz. 6.30 z parkingu kościelnego. Koszt pielgrzymki 40 zł. Zapisy u Małgorzaty Jakubowskiej, ul. Długa 75b, tel. 14 6785162. Można zapisywać pieszych pielgrzymów na powrót.

 

Do spowiedzi w dni powszednie można przystąpić pół godziny przed Mszą św. a w niedziele w czasie Mszy św.

 

Msze św. w dni powszednie, przez całe wakacje będą w następującym porządku:

w poniedziałki, wtorki i czwartki tylko rano o godz. 6.30

w środy, piątki i soboty tylko wieczorem o godz. 18.00

Kancelaria parafialna przez czas wakacji czynna w dni powszednie w środy i piątki o godz. 17.00 a w pozostałe dni o godz. 8.00

 

Gmina Tarnów zaprasza na Dożynki, które odbędą się w w dniach 12 - 13 sierpnia na stadionie sportowym w Zbylitowskiej Górze. W programie Msza św. polowa pod przewodnictwem Ks. Bpa Andrzeja Jeża, tradycyjne obrzędy dożynkowe, występ zespołu Świerczkowiacy oraz koncert gwiazdy – zespołu Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej gminy Tarnów.. Szczegóły na internetowej stronie Gminy Tarnów.

 

Starosta Tarnowski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tarnowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz usług telekomunikacyjnych w naszych domach. Do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tarnowie docierają liczne sygnały od mieszkańców Powiatu Tarnowskiego, w szczególności od osób starszych, które w wyniku podania nieprawdziwych informacji przez przedstawicieli handlowych zawarły niekorzystne umowy. Z treści skarg konsumenckich wynika, iż przedstawiciele handlowi stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, podszywają się pod dotychczasowych dostawców energii elektrycznej, paliwa gazowego czy operatorów telekomunikacyjnych, wprowadzają w błąd co do warunków zawieranych umów. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tarnowie przypomina o bezwzględnej konieczności zapoznawania się z treścią dokumentów przed ich podpisaniem. Pamiętajmy, że nasz podpis jest bardzo ważny. Nie zawierajmy umów pod presją czasu. Mamy prawo do zmiany dostawcy usług i wybrania korzystniejszej oferty. Podejmujemy jednak świadome decyzje. W celu uzyskania dodatkowych informacji Rzecznik Konsumentów zachęca do kontaktu z Biurem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tarnowie, które mieści się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38.